ابزار

 

1.انواع اسپاچول،سه پایه ،توری نسوز

2.لوازم مخصوص شیشه گری

3.عینک های ضد اسید و ضد تشعشع آزمایشگاهی

4.انواع دستکش های ضد اسیدهای قوی (نیتریک و سولفوریک)