ترازوهای اولترا میکرو

دقت [d] : 0.1μg
حداکثر ظرفیت : 2.1g-6.1g

اطلاعات بیشتر . .  .




ترازوهای میکرو

دقت [d] : 1μg-10μg
حداکثر ظرفیت : 0.8g-53g

اطلاعات بیشتر . . .




ترازوهای آنالیتیکال

دقت [d] : 0.01mg-1mg
حداکثر ظرفیت : 52g-3.1kg

اطلاعات بیشتر . . .




ترازوهای دقیق

دقت [d] : 0.001g-2g
حداکثر ظرفیت : 200g-120kg

اطلاعات بیشتر . . .




ترازوهای رطوبت سنج

دقت [d] : 0.1mg-1mg
حداکثر ظرفیت : 50g-210g

اطلاعات بیشتر . . .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.