ترازوی دقیق

PM 10.C32

دقت [d] :  0.01 گرم
حداکثر ظرفیت :  10 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی دقیق

PM 15.C32

دقت [d] :  0.01 گرم
حداکثر ظرفیت :  15 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی دقیق

PM 25.C32

دقت [d] :  0.1 گرم
حداکثر ظرفیت :  25 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی دقیق

PM 35.C32

دقت [d] :  0.1 گرم
حداکثر ظرفیت :  35 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی دقیق

PM 50.C32

دقت [d] :  0.1 گرم
حداکثر ظرفیت :  50 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی دقیق

PM 60.1.C32

دقت [d] :  1 گرم
حداکثر ظرفیت :  60 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی دقیق

PM 60.C32

دقت [d] :  0.1 گرم
حداکثر ظرفیت :  60 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی دقیق

PM 60.C32

دقت [d] :  0.1 گرم
حداکثر ظرفیت :  60 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی دقیق

PM 60.05.C32

دقت [d] :  0.5 گرم
حداکثر ظرفیت :  60 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

ترازوی دقیق

PM 120.C32

دقت [d] :  0.2 گرم
حداکثر ظرفیت :  120 کیلوگرم

Datasheet PDF

more information

ترازوهای دقیق سری PM.C32

( تنظیم داخلی )

 

بوسیله این سری ترازوها می‌توانید توزین نمونه‌ها را تا 120 کیلوگرم بر روی کفه بزرگ با دقت بالا و تکرارپذیری خوب انجام دهید.

 • دارای حداقل خطای خروج از مرکز در کل محدوده.
 • دارای اندازه‌گیری سریع و ثابت ( در عرض 1 ثانیه قابل دستیابی است )
 • دارای ثبات پارامتر در طول زمان و حمل و نقل.
 • دارای ابعاد کفه توزین متناسب با دقت ترازو.

تغییر در طراحی ترازوها باعث داشتن دقت 01/0 گرم در توزین حداکثر ظرفیت 20 کیلوگرم و دقت 02/0 گرم در توزین حداکثر ظرفیت 120 کیلوگرم با تکرارپذیری 01/0 گرم و مقاومت در برابر تغییرات محیطی شده است.

ترازوهای PM همچنین شامل مشخصات زیر است:

 • طراحی قوی براساس بزرگتر و بلندتر
 • سیستم حفاظت از اضافه‌بار 4 نقطه‌ای داخلی
 • حفاظت از ورود IP54
 • تنظیم داخلی
 • صفحه لمسی
 • راه‌اندازی آسان، عملکرد تصویری و ارگونومی
 • مطابقت با 21 CFR Part 11

کاربرد:

ترازوهای PM نه تنها خواندن دقیق و اندازه‌گیری سریع را ارائه می‌دهند، بلکه همه‌کاره هستند و به آنها امکان استفاده در بخش‌های مختلف صنعتی را می‌دهد.

دوز، فرمول‌سازی و شمارش قطعات تنها برخی از کاربردهای احتمالی این دستگاه‌های چندمنظوره است.

ترازوهای PM در هر جایی که به تجهیزات توزین با دقت بالا و ظرفیت بار بالا نیاز باشد استفاده می‍شود.