ترازوهای ضد انفجار ضد جرقه مناسب برای توزین در مناطق با احتمال حضور گازهای قابل انفجار
دقت : 0.1g تا 2000g حداکثر ظرفیت : 1.5kg تا 6000kg
توزین اجسام به صورت دقیق در مناطق خطرناک ( 1 ZONE 2, ZONE)
دارای گواهینامه ATEX
* دارای عملکردهای متنوع و مختلف
مطابق با الزامات GLP
* حافظه ALIBI

ترازوهای ضد انفجار ضد جرقه
مناسب برای توزین در مناطق با احتمال حضور گاز و غبارهای قابل انفجار
دقت : 0.1g تا 2000g
حداکثر ظرفیت : 3kg تا 6000kg
توزین اجسام به صورت دقیق در مناطق با خطر انفجار گاز و غبارهای قابل انفجار ) 2/22 ZONE 1/21 , ZONE )
دارای گواهینامه ATEX
مطابق با الزامات GLP حافظه ALIBI
%
Percent Weighing
Statistics
درصد وزن
Replaceable Units
واحدهای وزن مختلف
آمارگیری
ALIB Memory
حافظه ALUB

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.