کمپانی Lovibond (آلمان )؛ کمپانی TINTOMETER ( واقع در انگلستان ) با 140 سال سابقه در زمینه تولید انواع تجهیزات رنگ سنجی ( مخصوص صنایع نفت و پتروشیمی، شوینده و صنایع غذائی ) مبتکر روشهای استاندارد سنجش رنگ به عنوان کمپانی مادر با تولید تجهیزات تخصصی آزمایشگاه های آب و فاضلاب و محیط زیست با برند Lovibond ( واقع در آلمان )فعالیت دارد.

تولیدات کمپانی Lovibond آلمان شامل:

انواع فتومترهای آب شناسی ( تک پارامتری، 3 پارامتری و چند پارامتری ) اسپکتروفتومتر آب شناسی

(VIS,UV-VIS )، ست اندازه گیری BOD، ست اندازه گیری COD، انکوباتور BOD، انواع کیت های آب شناسی، انواع کمپراتورهای آب شناسی، انواع کدورت سنج ( تیرگی سنج )، PHمتر، هدایت سنج، اکسیژن متر، شوری سنج، جارتست ( 4و6 خانه ).

کلیه محصولات Lovibond دارای گارانتی و خدمات پس از فروش و تأییدیه اروپا (CE ) می باشد.