شیشه آلات

 

شیشه پودری ۴لیتری آلمانی

tajhizyab-pic (125)  tajhizyab-pic (124)

تعداد محدود پی پت حبابدار(ژوژه) موجود میباشد

tajhizyab-pic (122)

شیشه آلات پیرکس از کمپانیهای ویتگ آلمان  و ایزولب آلمان و زیماکس چک

tajhizyab-pic (120)

تعداد محدود شیشه پیرکس رنگی ساخت شات آلمان جهت صنابع نفت و پتروشیمی  موجود میباشد

tajhizyab-pic (121)

 

انواع سل های شیشه ای کوارتز وساده  درابعاد متنوع برای دستگاه  اسپکتروفتومتر و انواع رنگ سنج آلمان,, کره,, چین

tajhizyab-pic (123)