مشتریان ما

  • دانشگاههای ازاد و دولتی
  •  کارخانجات و کارگاه های بزرگ و کوچک
  • پتروشیمی ها – پالایشگاه ها- صنایع وابسته به نفت- پژوهشکده صنعت نفت
  • آزمایشگاه های صنایع غذایی – آزمایشگا های صنایع رنگ
  • تولیدی ها و مراکز آزمایشگاهی-بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی و …