کمپانی SPARMAX

انواع پمپ های خلاء خشک (دیافراگمی)

به همراه شیر تنظیم خلاء

گیج نشان دهنده میزان خلاء

فیلتر جهت تسویه هوا

photo_2016-07-17_14-33-09 photo_2016-07-17_14-33-12 photo_2016-07-17_14-33-20 photo_2016-07-17_14-33-24 photo_2016-07-17_14-33-25