کمپانی HERMLE

۱٫انواع سانتریفیوژ ساده و یخچالدار با ظرفیت های مختلف   ۲٫انواع میکروسانتریفیوژ ساده و یخچالدار با ظرفیت های مختلف