کمپانی ROHS

انواع حمام آلتراسونیک دیجیتال در ظرفیت های مختلف به همراه سبد و محلول شستشو

حمام التراسونیک تمام استیل دیجیتالی روز کره درسایزهای ۲/۵لیتر_۴لیتر _۶لیتر_ ۹لیتر_ ۱۲لیتر _ ۲۵ لیتر  بهمراه سبداستیل ومحلول مخصوص التراسونیک

tajhizyab-pic (86)

حمام التراسونیک روز کره تمام استیل دیجیتال ۲۵ لیتری با سبداستیل و محلول التراسونیک

tajhizyab-pic (85)

حمام التراسونیک روز کره تمام استیل دیجیتال ۹ لیتری با سبداستیل و محلول التراسونیک

tajhizyab-pic (84)   حمام التراسونیک روز کره تمام استیل دیجیتال ۶ لیتری با سبداستیل و محلول التراسونیک

tajhizyab-pic (83)  حمام التراسونیک روز کره تمام استیل دیجیتال ۲/۵ لیتری با سبداستیل و محلول التراسونیک

tajhizyab-pic (82)

 

rohs01rohs02

photo_2016-07-20_15-51-41 photo_2016-07-17_14-33-39 photo_2016-07-17_14-33-47 photo_2016-07-17_14-33-46 photo_2016-07-17_14-33-45 photo_2016-07-17_14-33-36

 

حمام التراسونیک آلکس ترکیه ۱۲ لیتری  با سبداستیل و محلول التراسونیک

tajhizyab-pic (81)