نوشته‌ها

تولید تجهیزات ایرانی

۱٫انواع شوف بالن (منتل)ساده با دمای ۴۵۰درجه در ظرفیت های مختلف ۲٫انواع سوکسله دستی ۳ و ۶ خانه ۳٫انواع هضم و تقطیر دستی ۲، ۴ و ۶ خانه ۴٫انواع هات پلیت های صفحه چدنی بزرگ با ابعاد ۳۵*۵۰سانتی متر ۵٫انواع حمام شن ۶٫انواع هات پلیت های چدنی با ابعاد متوسط ۲۰*۳۵ سانتی متر ۷٫آب مقطرگیری […]