نوشته‌ها

لوازم کشاورزی و خاک شناسی

لوازم کشاورزی و خاک شناسی کلروفیل متر اندازه گیری سطح برگ   ۱٫انواع الک در مش های مختلف ۲٫تجهیزات و لوازم آزمایشگاه بتن ۳٫انواع قالب های استوانه ای بتن ۴٫جک بتن شکن ۵٫تعیین تراکم بتن ۶٫انواع دستگاه های CBR و مارشال ۷٫لوازم تعیین توده حجمی ۸٫میله و مخروط جذب آب و ماسه ۹٫انواع آسیاب های […]