نوشته‌ها

کمپانی jesico کره

 

1.انواع هات پلیت و هات پلیت استیرر در مدل های ساده و دیجیتال

2.انواع منتل(شوف بالن)ساده در ظرفیت های مختلف

3.انواع همزن مکانیکی با ظرفیت های مختلف در مدل های ساده و دیجیتال

4.انواع آب مقطرگیری یکبار و دوبار تقطیر با ظرفیت های مختلف

5.انواع اتوکلاودر ظرفیت های مختلف

6.انواع حمام آب جوش وسرولوژی با ظریف های مختلف

7.انواع شیکر ارلن-بالن با ظریفیت های مختلف

8.انواع حمام سیرکولاسیون داخلی-خارجی با ظرفیت های مختلف

9. شیکرارلن بالن جسیکو کره دیجیتال

tajhizyab-pic (73) tajhizyab-pic (72)

tajhizyab-pic (89)jesico 3

jesico 1 jesico 2

tajhizyab-pic (73) tajhizyab-pic (72)

 

 

 

 

 

 

 

آبمقطر گیری دوبار تقطیر۴لیتردر ساعت تمام استیل تمام اتومات جسیکو(jisico)ساخت کره

tajhizyab-pic (64)