نوشته‌ها

کمپانی Memmert آلمان

  چمبرهای گرمایشی – سرمایشی آزمایشگاهی از قبیل: ۱٫انواع آون های حرارتی ساده و فن دار با رنج دمایی تا ۳۰۰درجه در ظرفیت های مختلف ۲٫انواع آون خلاء با رنج دمایی تا ۲۰۰درجه در ظرفیت های مختلف ۳٫انواع انکوباتور میکروبیولوژی با رنج دمایی  تا۱۰۰ درجه سانتیگراد در ظرفیت های مختلف ۴٫انواع انکوباتور یخچالدار با رنج […]