نوشته‌ها

کمپانی Naber Therm

انواع کوره های آزمایشگاهی در حجم های مختلف با دمای ۱۱۰۰تا ۲۷۰۰ درجه سانتی گراد