نوشته‌ها

کمپانی Philler

۱٫انواع هات پلیت و هات پلیت استیرر در مدل های ساده و دیجیتال ۲٫انواع منتل(شوف بالن)ساده در ظرفیت های مختلف ۳٫انواع همزن مکانیکی با ظرفیت های مختلف در مدل های ساده و دیجیتال ۴٫اسپکتروفوتومتر Uv-Vis ساده اسکنردار ودوپرتویی کلنی کانتر دیجیتال   ۱٫                   ۲٫