نوشته‌ها

کمپانی wtw آلمان

1.انواع phمترپرتابل و رومیزی

2.انواع Ec متر پرتابل و رومیزی

3.انواع  Do متر پرتابل و رومیزی

4.انواع کدورت سنج پرتابل و رومیزی

5.BOD  متر 6 و 12 خانه به همراه انکوباتور مخصوص

6.COD متر به همراه ترموراکتور ،فوتومتر و ویال

7.اسپکتروفوتومتر مخصوص صنایع آب

کلنی کانتر دیجیتال WTWآلمان

tajhizyab-pic (13)

دستگاه PH متر WTW  آلمان  رومیزی مدل 7110

tajhizyab-pic (9)

wtw1

wtw2