کمپانی GFL آلمان

 

 

1.انواع آب مقطر گیری یکبار و دوبار تقطیر در ظرفیت های مختلف

2.انواع شیکر ارلن – بالن در ظرفیت های مختلف

3.انواع فریزر صندوقی و ایستاده در حجم های مختلف

4.انواع حمام آب در ظرفیت های مختلف

1.

gfl1

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

gfl2

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

gfl3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.آب مقطرگیری یکبار تقطیر بدون مخزن GFL اصل آلمان

tajhizyab-pic (63)

 

 

 

 

 

 

 

 

آب مقطرگیری طرح GFL ظرفیت  ۴ لیتر در ساعت یکبار تقطیر مدل ABC  تمام فلز

tajhizyab-pic (62)