کمپانی ATAGO ژاپن

.انواع رفراکتومتر پرتابل چشمی در رنج های مختلف

2.انواع رفراکتومتر پرتابل دیجیتال در رنج های مختلف

3.انواع رفراکتومتر رومیزی در مدل های نیمه و تمام اتوماتیک

4.انواع پلاریمتر رومیزی در مدل های نیمه و تمام اتوماتیک

5.انواع ویسکومتر چرخشی با رنج های مختلف رندازه گیری

 

رفراکتومتر آتاگو ژاپن دیجیتالی مدل PAL_1 پرتابل رنج 0تا53

tajhizyab-pic (67)

 

رفراکتومتر چشمی آتاگو ژاپن

tajhizyab-pic (66)

 

 

 

 

 

 

 

1.رفرکتومتر اتاگو

ATAGO (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ATAGO (1)

 

 

 

 

 

 

 

3.رفراکتومتر

 

untitled

 

4.

ATAGO (3)

 

 

 

 

 

 

 

5.

ATAGO (4)